Recykling
tworzyw
sztucznych
Badania
labolatoryjne

O FIRMIE

Firma Kronos Polymer powstała w myśl idei gospodarki o obiegu zamkniętym. Światowy problem zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych skłonił nas do opracowania innowacyjnej technologii przetwórstwa poużytkowej folii odpadowej na surowiec do ponownej produkcji o wyjątkowej czystości i jakości klasy premium.

Specjalizujemy się w przetwarzaniu folii rolniczej zanieczyszczonej ziemią aż do 80% oraz folii spożywczej.

KADRA

doświadczonych specjalistów

SYNERGIA

silnych udziałowców

STRATEGIA

wejścia na rynek

WSPÓŁPRACA

ze sferą naukowo-badawczą

Oferta Kronos-Polymer

DANE FRIMY:

Kronos Polymer Sp. z o.o.
NIP : 5922260261
Regon : 221793357
BDO : 000589444

KRS : 0000442774,
Sąd Rej. GDAŃSK – PÓŁNOC w Gdańsku,
VII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rej. Sadowego