Tytuł projektu: Podwyższenie konkurencyjności przez działania proeksportowe w sprzedaży regranulatów.

Opis projektu: Wdrożenie sprzedaży pro-eksportowej poza Polską w celu wypromowania regranulatów LDPE czarny.

Nazwa beneficjenta: Kronos-Polymer Spółka z o. o.

Lokalizacja: ul. Krasickiego 12, 83 – 140 Gniew

Data rozpoczęcia: 21.04.2023 r.

Data zakończenia: 24.08.2023 r.

Wydatki ogółem: 43 470,50 PLN

Wydatki kwalifikowane: 43 470,50 PLN

Wartość unijnego dofinansowania: 21 735,25 PLN

DANE FRIMY:

Kronos Polymer Sp. z o.o.
NIP : 5922260261
Regon : 221793357
BDO : 000589444

KRS : 0000442774,
Sąd Rej. GDAŃSK – PÓŁNOC w Gdańsku,
VII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rej. Sadowego