Operator wózka widłowego

Obsługa magazynu

Operator Linii Recyklingu

Dbanie o utrzymanie odpowiedniej jakości produkowanych towarów

Mechanik utrzymania ruchu

Wykonywanie zaplanowanych oraz bieżących napraw

ABOUT

The motive that prompted the company Kronos-Polymer Sp. z o.o. to implement the project, was the global problem of plastic waste management. An excellent way to develop them is to reuse them as a raw material for production.
This initiated the work on the project as well as the diversification of additives for plastics.

STAFF

specialized and experienced

SYNERGY

firm shareholders

STRATEGY

entering the market

COOPERATION

with the scientific-research sphere

DANE FRIMY:

Kronos Polymer Sp. z o.o.
NIP : 5922260261
Regon : 221793357
BDO : 000589444

KRS : 0000442774,
Sąd Rej. GDAŃSK – PÓŁNOC w Gdańsku,
VII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rej. Sadowego